Author Archives: admin

Miesięczne terminy

Do 7 dnia miesiąca wpłata podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej. Do 10 dnia miesiąca opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc – w przypadku działalności niezatrudniających pracowników. Do 15 dnia miesiąca opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za poprzedni miesiąc … Czytaj więcej...

Roczne terminy

Do 25 stycznia, kwietnia, lipca i września wpłata podatku VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za odpowiedni kwartał roku. Do 31 stycznia złożenie zeznania PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i niezależnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w poprzednim roku podatkowym. Do 30 kwietnia złożenie rocznego zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 o wysokości osiągniętego … Czytaj więcej...

Wysokość składek ZUS

Przedstawiamy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązujące w 2014 roku. Do wpłaty składek zobowiązane są osoby prowadzące pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2.247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2014). … Czytaj więcej...