Rachunkowość i księgowość

Oferujemy kompleksową obsługę księgową i usługi rachunkowe w Olsztynie – zapraszamy do współpracy zarówno osoby fizyczne prowadzące własną firmę, jak i spółki cywilne, handlowe, komandytowe, czy stowarzyszenia i fundacje. Również podmioty z kapitałem zagranicznym.

ZAJMUJEMY SIĘ

Księgowością:

 • kompleksowa obsługa małych i średnich przedsiębiorstw,
 • prowadzenie ksiąg handlowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów,
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych,
 • reprezentacja klientów przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługą spółek:

 • obsługa księgowa spółek,
 • rozliczanie spółek prawa cywilnego i prawa handlowego,
 • pomoc w nabyciach oraz dostawach wewnątrzwspólnotowych,
 • obsługa spółek z kapitałem zagranicznym,
 • rejestracja, przekształcenia, likwidacje, sprzedaż spółek.

Obsługą kadr:

 • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa,
 • przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń, rozwiązań umów,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • rozliczanie podatków od umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie list płac i świadectw pracy,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • rozliczanie składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji podatkowych dla pracowników.

Szkoleniami BHP:

 • stały nadzór BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • postępowanie powypadkowe.

Doradztwem finansowym:

 • porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych z zakresu rachunkowości,
 • wybór najlepszych źródeł finansowania,
 • porady kredytowe i leasingowe,
 • przygotowywanie biznesplanów,
 • analizy finansowe,
 • doradztwo podatkowe – we współpracy z kancelarią prawną.

Dodatkowo w ramach stałej obsługi księgowej oferujemy odbiór dokumentów w Państwa siedzibie – zawsze na czas!

Sporządzamy też wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych ORD-IN, sprawozdania GUS i deklaracje PFRON. Wystawiamy faktury w imieniu klienta, a także ubiegamy się o zwrot podatku zapłaconego za granicą.

Dowiedz się więcej o biurze księgowym w Olsztynie i skontaktuj się z nami w celu zlecenia obsługi!