Roczne terminy

Do 25 stycznia, kwietnia, lipca i września

  • wpłata podatku VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za odpowiedni kwartał roku.

Do 31 stycznia

  • złożenie zeznania PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i niezależnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w poprzednim roku podatkowym.

Do 30 kwietnia

  • złożenie rocznego zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu za ubiegły rok podatkowy przez osoby fizyczne.