Wysokość składek ZUS

Przedstawiamy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązujące w 2014 roku.

Do wpłaty składek zobowiązane są osoby prowadzące pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2.247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2014).

Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenie społeczne 716,99 zł 661,92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 270,40 zł 270,40 zł
Fundusz Pracy 55,07 zł 55,07 zł