Wysokość składek ZUS

Przedstawiamy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązujące w 2014 roku.

Do wpłaty składek zobowiązane są osoby prowadzące pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2.247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2014).

Rodzaj składkiZ dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowymBez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenie społeczne716,99 zł661,92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne270,40 zł270,40 zł
Fundusz Pracy55,07 zł55,07 zł